Werkwijze

Om een organisatie te laten groeien, is het volgens ons belangrijk om naar alle aspecten van de organisatie te kijken. Daarom geloven we ook dat er niet een one-size-fits-all oplossing bestaat. Via een vast stappenplan komen we voor elke opdrachtgever tot een unieke maatwerkaanpak.

Stappenplan

We voeren een vrijblijvend intakegesprek met de opdrachtgever, om de vraagstelling helder te krijgen en een passende, vrijblijvende offerte te kunnen maken.

We brengen een offerte uit. Deze bestaat uit twee delen: een eerste analyse met een eerste set aanbevelingen, en een tweede gedeelte waarin we schetsen hoe Stap Omhoog de invoering van de diverse aanbevelingen kan begeleiden.

Na akkoord voeren we een uitgebreide analyse uit. Dat doen we door managementrapportages, strategiedocumenten en KPI’s te bestuderen. Daarnaast interviewen we diverse sleutelfiguren binnen de organisatie. Afhankelijk van de initiële vraagstelling en de omvang van de opdracht duurt dit onderdeel enkele dagen tot maximaal twee weken.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van de Business Value MRI. Je krijgt een 360 graden feedback van je organisatie wat als basis kan dienen om het verbeterpotentieel nog beter in kaart te krijgen. Meer info hierover is te vinden op: www.organisatie-ontwikkeling.com.

We presenteren onze aanbevelingen aan de opdrachtgever en lichten deze kort en bondig toe.

Ten slotte volgt de implementatie van de diverse aanbevelingen. Dit gebeurt naar wens – en in goed overleg – met of zonder Stap Omhoog.

Samen aan de slag met executive coaching